Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
Witaj! Dziś jest sobota, 07 grudnia 2019
 
MENU GŁÓWNEStatystyki Naszą witrynę przegląda teraz: 1 osoba W sumie odwiedziło nas:
3372646 osób

INFORMACJE OGÓLNE

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady DOIIB

Nr 163/R/2018 z dnia 25.10.2018r.R E G U L A M I N
KONKURSU  INŻYNIER  ROKU
dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


I. Postanowienia ogólne
1.Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa ustanawia konkurs Inżynier Roku.
2.Regulamin określa cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie i procedurę.
3.Konkurs obejmuje tylko członków DOIIB i dotyczy obiektów zrealizowanych w kraju lub poza jego granicami.
4.W konkursie przyznawane są tytuły i nagrody oraz mogą być przyznane wyróżnienia.
5.Tytuły nadawane są corocznie, za obiekty oddane do użytkowania w ciągu roku poprzedzającego rok ich przyznania.
6.Koszty konkursu pokrywane są ze środków DOIIB.
  
II. Cele konkursu
1.Promocja inżynierów zrzeszonych w DOIIB.
2.Promocja osiągnięć twórców innowacyjnych rozwiązań.
3.Nawiązanie, zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami stosującymi innowacyjne techniki i technologie a projektantami, kierownikami budów i inspektorami nadzoru inwestorskiego.
 
III. Kategorie konkursu
1.Tytuł  Inżynier Roku przyznawany będzie w następujących kategoriach:
    - Projektant
    - Kierownik budowy lub kierownik robót
    - Inspektor nadzoru inwestorskiego
2.Zastrzega się możliwość nie przyznania nagrody i tytułu w danym roku w poszczególnych kategoriach.

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie
1.Kandydat musi być członkiem DOIIB niezawieszonym w trakcie rozpatrywania zgłoszenia.
2.Kandydatem może być również zespół członków DOIIB, który zrealizował jeden, ten sam obiekt (zespół projektantów, kierownik budowy z kierownikami robót, inspektor nadzoru inwestorskiego z branżowymi inspektorami nadzoru, z tym, że tylko jedna wskazana w zgłoszeniu osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na tym obiekcie może uzyskać tytuł Inżyniera Roku, natomiast zespół może uzyskać wyróżnienie).
3.Dopuszcza się zgłoszenie kandydata tylko w jednej kategorii i tylko na podstawie jednego wykonanego obiektu budowlanego.
4.Kandydatów mogą zgłaszać:
    1) członek DOIIB własną kandydaturę
    2) członek izby lub grupa członków izby
    3) instytucje, przedsiębiorcy, inwestorzy
5.W przypadkach 4.2) oraz 4.3) do zgłoszenia należy dołączyć zgodę kandydata na uczestnictwo w konkursie, wyrażoną w formie pisemnej.

V. Termin i miejsce zgłaszania kandydatów
1.Kandydatów do konkursu za dany rok można zgłaszać od 1 stycznia do 15 maja następnego roku.
2.Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na adres siedziby DOIIB.

VI. Wymagania formalne zgłoszenia dotyczące zrealizowanego przez kandydata obiektu budowlanego
1.Numer członkowski kandydata.
2.Opis obiektu, wskazanie podstawowych parametrów technicznych, daty uzyskania pozwolenia na budowę oraz daty dopuszczenia do użytkowania. W przypadku załączenia dokumentów chronionych prawami autorskimi wymagana jest pisemna zgoda autorów tych dokumentów.
3.Orientacyjna wartość wykonanego obiektu.
4.Krótki opis technicznych rozwiązań ze wskazaniem na nowatorskie rozwiązania z załączoną dokumentacją fotograficzną lub filmową. Wskazane dołączenie minimum 2 zdjęć obiektu w jednym z formatów:  jpg, tiff, png i minimalnej rozdzielczości 300dpi z podaniem ich autora oraz pisemną zgodą na publikację zdjęć w materiałach opracowanych przez DOIIB lub na zlecenie i za zgodą DOIIB (do wykorzystania  np. w prezentacji na Gali Inżynierskiej, w czasopiśmie DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”, w TV internetowej DOIIB itp.) W przypadku prezentacji wizerunku osoby niezbędna jest jej pisemna zgoda na publikację.
5.Podanie czasu realizacji obiektu (niezależnie od dat podanych w punkcie VI.2)
6.Wpływ na środowisko w trakcie realizacji oraz użytkowania.
7.Informacje, o których mowa w pkt. 2 do 6 mają wpływ na ocenę kandydata.
8.Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu

VII. Etapy konkursu
1.Po wpłynięciu zgłoszeń Kapituła podejmuje decyzję o jednoetapowym lub dwuetapowym  sposobie rozstrzygnięcia konkursu.
2.Przy jednoetapowym sposobie rozstrzygnięcia konkursu Kapituła wybiera zwycięzców konkursu i nadaje tytuły Inżyniera Roku oraz przyznaje wyróżnienia.
3.Przy dwuetapowym sposobie rozstrzygnięcia konkursu wybór laureatów przebiega następująco:
    1) w pierwszym etapie Komisje obwodowe (opisane w pkt. IX) dokonują  wyboru  nominowanych do II etapu konkursu spośród kandydatów zgłoszonych z danego obwodu, przy czym nominację do II etapu może otrzymać jeden kandydat w każdej kategorii, na każde rozpoczęte 500 członków danego obwodu wyborczego,
    2) w drugim etapie Kapituła wybiera, spośród nominowanych przez Komisje obwodowe, zwycięzców konkursu i nadaje tytuły Inżyniera Roku oraz przyznaje wyróżnienia,
    3) Komisje Obwodowe dokonują wyboru nominowanych w terminie 30 dni od upływu terminu zgłaszania kandydatów.
4. W trakcie oceny otrzymanych zgłoszeń członkowie Kapituły mają prawo przeprowadzić rozmowę ze zgłoszonymi kandydatami w siedzibie Izby lub na zrealizowanych budowach. Termin spotkania powinien być wcześniej uzgodniony z kandydatami.
5.Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa z dniem 31 sierpnia.

VIII. Kapituła
1.Kapituła jest komisją wyboru Inżyniera Roku.
2.Kapituła działa w składzie co najmniej  7 - osobowym.
3.W skład Kapituły wchodzą wybrani przez Radę DOIIB członkowie DOIIB.
4.Kapituła, spośród swoich członków wybiera Przewodniczącego.
5.Kapituła może powołać do współpracy ekspertów oraz dotychczasowych laureatów Konkursu.
6.O rozstrzygnięciu konkursu Kapituła zawiadamia niezwłocznie Prezydium Rady DOIIB.
7.Rozstrzygnięcie konkursu przez Kapitułę jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
     
IX. Komisje obwodowe
1.Kapituła, w przypadku o którym mowa w rozdziale VII pkt 3, może powołać Komisje obwodowe w porozumieniu z delegatami obwodu wyborczego właściwego dla zgłoszonego do konkursu członka izby. Przez obwód wyborczy rozumie się obwód ustalony dla potrzeb wyboru delegatów na Zjazd DOIIB.
2.Komisje obwodowe działają w składzie do 5 osób.

X. Tytuły i nagrody.
1.Tytuł „Inżyniera Roku” zostaje przyznany za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii.
2.Inżynier Roku otrzymuje statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10.000 zł brutto.
3.Kapituła może przyznać wyróżnienia oraz miniatury statuetek.
4.Kapituła może nie przyznać tytułu „Inżynier Roku”
5.Tytuły i nagrody wręczane są przez Przewodniczącego Rady DOIIB wraz z Przewodniczącym Kapituły.

 


Dołączone materiały

WYŚLIJ ZNAJOMEMU
DRUKUJ
STRONA GŁÓWNA