Czasowy dostęp do norm PKN

CZASOWY DOSTĘP DO BIBLOTEKI NORM PKN DLA OSÓB, KTÓRE ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

 

Osoby, które zostały dopuszczone do egzaminu na uprawnienia budowlane w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mogą uzyskać, za pośrednictwem Izby, czasowy (na okres 6 miesięcy) dostęp do biblioteki norm PKN w „Portalu PIIB” na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: www.piib.org.pl

Celem uzyskania czasowego dostępu do „Portalu PIIB” należy czytelnie wypełnić załączony wniosek i złożyć w biurze Izby (pok. 112) lub skan podpisanego wniosku przesłać na adres: biuro@dos.piib.org.pl lub dos@dos.piib.org.pl .