Delegaci na Zjazd Krajowy

Babik Ryszard
Bulla Rainer
Duch-Mackaniec Danuta
Ficner Anna
FokczyńskI Jacek
Hotała Eugeniusz
Kaczyńska Grażyna
Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Olichwer Tadeusz
Paginowska Danuta
Pawłowski Andrzej
Ponisz Tadeusz
Rotter Ryszard
Rybiańska Roma
Stojewski Stanisław
Szczepański Janusz
Zwoździak Piotr