Dyżury

Przewodniczący Rady

 
Janusz Szczepański 19.09.2019 r.
godz. 15.00-16.00
Z-ca Przewodniczącego Rady


Marek Kaliński
16.09.2019r.
godz. 11.00-12.00
Z-ca Przewodniczącego Rady


Rafał Zarzycki
12.09.2019r.
03.10.2019r.
godz. 13.00-14.00
Sekretarz Rady

 
Danuta Paginowska


19.09.2019r.
godz. 15.00-16.00


Skarbnik
Zastępca Prezesa PIIB

 

Andrzej Pawłowski 11.07.2019r.
godz. 10.30-11.30
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Wnęk
12.08.2019r.
godz. 15.00-16.00
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Antoni Szydło
termin dyżuru można ustalić
telefonicznie z biurem OKK
Koordynator
Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
Władysław Juchniewicz 13.09.2019r.
godz. 15.00-16.00
Przewodniczący
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Krzysztof Schabowicz 18.09.2019r.
godz. 11.00-12.00

termin dyżuru można ustalić
telefonicznie z biurem OSD
Radca Prawny udziela porad prawnych w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie telefonicznie: 71 337 62 44 w godz. dyżuru lub w siedzibie DOIIB po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z biurem DOIIB.
Radca Prawny               

Jolanta Szewczyk

12.09.2019r.

19.09.2019r.

godz. 14.00-15.00