Dyżury

Przewodniczący Rady

 
Janusz Szczepański 29.01.2020 r.
godz. 8.00-9.00
Z-ca Przewodniczącego Rady


Marek Kaliński 12.02.2020r.
godz. 11.00-12.00
Z-ca Przewodniczącego Rady


Rafał Zarzycki
18.02.2020r.
godz. 15.00-16.00
Sekretarz Rady

 
Danuta Paginowska


17.02.2020r.
godz. 9.00-10.00


Skarbnik
Zastępca Prezesa PIIB

 

Andrzej Pawłowski 03.12.2019r.
godz. 16.00-17.00
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Wnęk
13.02.2020r.
godz. 13.00-14.00
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Antoni Szydło
termin dyżuru można ustalić
telefonicznie z biurem OKK
Koordynator
Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
Władysław Juchniewicz 25.02.2020r.
godz. 14.00-15.00
Przewodniczący
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Krzysztof Schabowicz 16.01.2020r.
godz. 13.00-14.00

termin dyżuru można ustalić
telefonicznie z biurem OSD
Radca Prawny udziela porad prawnych w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie telefonicznie: 71 337 62 44 w godz. dyżuru lub w siedzibie DOIIB po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z biurem DOIIB.
Radca Prawny               

Jolanta Szewczyk

27.02.2020r.

05.03.2020r.

godz. 14.00-15.00