Dyżury

Przewodniczący Rady

 
Janusz Szczepański 25.04.2019 r.
godz. 14.00-15.00
Z-ca Przewodniczącego Rady

 
 
 
Z-ca Przewodniczącego Rady


Marek Kaliński
10.04.2019r.
godz. 10.00-11.00
Z-ca Przewodniczącego Rady


Rafał Zarzycki
04.04.2019r.
godz. 13.00-14.00
Sekretarz Rady

 
Danuta Paginowska


03.04.2019r.
godz. 14.00-15.00


Skarbnik
Zastępca Prezesa PIIB

 

Andrzej Pawłowski 04.02.2019r.
godz. 10.30-11.30
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Wnęk
24.04.2019r.
godz. 15.00-16.00
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Antoni Szydło
termin dyżuru można ustalić
telefonicznie z biurem OKK
Koordynator
Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
Władysław Juchniewicz 10.04.2019r.
godz. 15.00-16.00
Przewodniczący
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Krzysztof Schabowicz 11.04.2019r.
godz. 9.00-10.00

termin dyżuru można ustalić
telefonicznie z biurem OSD
Radca Prawny udziela porad prawnych w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie telefonicznie: 71 337 62 44 w godz. dyżuru lub w siedzibie DOIIB po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z biurem DOIIB.
Radca Prawny               

Jolanta Szewczyk

16.05.2019 r.
godz. 14.00-15.00

30.05.2019r.
godz. 14.00-15.00

Uwaga! w dniu 25.04.2019 r. dyżur Radcy prawnego odwołany (z przyczyn losowych).