Dyżury

Przewodniczący Rady

 
Janusz Szczepański 21.02.2019 r.
godz. 15.00-16.00
Z-ca Przewodniczącego Rady

 
 
Rainer Bulla
Z-ca Przewodniczącego Rady


Marek Kaliński
11.02.2019r.
godz. 11.00-12.00
Z-ca Przewodniczącego Rady


Rafał Zarzycki
21.02.2019r.
godz. 11.00-12.00
Sekretarz Rady

 
Danuta Paginowska


31.01.2019r.
godz. 15.00-16.00

21.02.2019r.
godz. 15.00-16.00


Skarbnik
Zastępca Prezesa PIIB

 

Andrzej Pawłowski 04.02.2019r.
godz. 10.30-11.30
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Wnęk
20.02.2019r.
godz. 14.00-15.00
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Antoni Szydło
termin dyżuru można ustalić
telefonicznie z biurem OKK
Koordynator
Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
Władysław Juchniewicz 21.02.2019r.
godz. 14.00-15.00
Przewodniczący
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Krzysztof Schabowicz 21.02.2019r.
godz. 15.00-16.00

termin dyżuru można ustalić
telefonicznie z biurem OSD
Radca Prawny udziela porad prawnych w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie telefonicznie lub w siedzibie DOIIB po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z biurem DOIIB.
Radca Prawny               

Jolanta Szewczyk
21.02.2019 r.
godz. 14.00-15.00