Informacje ogólne

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że:

 

 1. kontem do wnoszenia opłat wpisowych do izby jest
  konto w Banku Millennium SA :
  DOIIB, ul.Odrzańska 22, 50-114 Wrocław
  81 1160 2202 0000 0000 3484 6499

 2. kontem do wnoszenia opłat członkowskich do izby okręgowej jest indywidualne konto w izbie okręgowej, przypisane każdemu członkowi izby
 3. kontem do wnoszenia opłat składki na ubezpieczenie i na działalność Rady Krajowej jest indywidualne konto w izbie krajowej, przypisane każdemu członkowi izby

  Prosimy o umieszczanie na drukach przelewów numeru członkowskiego DOŚ/...../...../....

  Numery członkowskie można uzyskać w biurze DOIIB, lub na stronie www.piib.org.pl

  Indywidualne numery kont można odczytać na stronie www.piib.org.pl lub uzyskać w biurze DOIIB.  PRAWO BUDOWLANE


  Informujemy
  , że na stronie www.sejm.gov.pl jest opublikowany tekst ustawy Prawo budowlane wraz  ze wszystkimi aktualnymi zmianami.

  Zachęcamy Państwa do odwiedzania strony internetowej
  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
  www.piib.org.pl