Informacje ogólne

Biuro Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB

III piętro, pok. 312

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek - piątek od 08:00 do 14:00

tel. 71 337 62 65


e-mail: sad@dos.piib.org.pl

PRZEGLĄDANIE AKT SPRAW JEST MOŻLIWE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU W SEKRETARIACIE ORGANU, TEL. 71 337 62 65