Informacje ogólne

Dział członkowski pok. 112


Godziny otwarcia biura:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 9:00 do 16:00,

środa od 9:00 do 17:00

 

tel.: 71 337 62 30, 71 337 62 31, fax : 71 337 62 40, e-mail: biuro@dos.piib.org.pl
 

UWAGA:
1.Wnioski w sprawach członkowskich (wpis, zawieszenie, wznowienie, skreślenie) złożone do 25 dnia miesiąca mają skutek od 1 dnia miesiąca następnego.
2.Regulamin postępowania w przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w PIIB kliknij