Kapituła konkursu DOIIB "INŻYNIER ROKU"

1 Andrzej Kudła Przewodniczący
2 Ewa Dobrowolska Członek Kapituły
3 Anita Fokczyńska
Członek Kapituły
4 Wiesława Grzelka-Zimmermann Członek Kapituły
5 Marek Jagiełło Członek Kapituły
6 Grażyna Kaczyńska Członek Kapituły
7 Barbara Pawnuk Członek Kapituły
8 Tadeusz Ponisz Członek Kapituły
9 Barbara Rajca Członek Kapituły
10 Bartłomiej Surowski Członek Kapituły