Komisje i Zespoły Rady DOIIB

1.Kapituła Konkursu Inżynier Roku
(Uchwała Rady DOIIB nr 163/R/2019 r. z dnia 24.10.2019 r. )

1.Andrzej Kudła  (przewodniczący)
2.Ewa Dobrowolska
3.Anita Fokczyńska

4.Wiesława Grzelka-Zimmermann
5.Marek Jagiełło

6.Barbara Pawnuk
7.Tadeusz Ponisz

8. Barbara Rajca

9. Bartlomiej Surowski

10. Grażyna Kaczyńska2.Zespół ds. działań o charakterze kulturalno-integracyjnym organizowanych w ramach Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa 2018 (działał do 07.07.2018 r.)
(Uchwała Rady DOIIB nr 142/R/2017 z dnia 09.11.2017 r.)

1.Rainer Bulla – przewodniczący
2.Ewa Dobrowolska
3.Anita Fokczyńska
4.Marek Kaliński
5.Ryszard Rotter
6.Roma Rybiańska
7.Agnieszka Środek
8.Rafał Zarzycki

3.Zespół organizacyjny do spraw organizacji Forum Inżynierskiego
(Uchwała Rady DOIIB nr 39/R/2019 z dnia 07.03.2019 r.)

1.Janusz Szczepański  (przewodniczący)
2.Andrzej Pawłowski
3.Małgorzata Czajkowska

 

4.Komisja do spraw usunięcia szkód w budynku siedziby DOIIB (Zarządzenie Przewodniczącego Rady DOIIB nr 2/2018 z dnia 05.02.2018 r.).
1. Piotr Zwoździak - Przewodniczacy
2. Zygmunt Matkowski
3. Adam Klimek

5.Zespół organizacyjny do spraw organizacji Gali Inżynierskiej w 2019 (Uchwała Rady DOIIB nr 38/R/2019 z dnia 07.03.2019 r.).

Odpowiedzialne – Prezydium Rady DOIIB.

6.Skład Orzekający ds. członkowskich
(Uchwała Rady DOIIIB nr 50/R/2018 z dnia 27.04.2018 r. z poźn. zm.)

1.Grażyna Kaczyńska (przewodnicząca)

2.Ija Czyżewska

3.Anita Fokczyńska

4.Wiesława Grzelka-Zimmermann

5.Barbara Pawnuk

6.Roma Rybiańska


7.Skład orzekający ds. członkostwa transgranicznego
(Uchwała Rady DOIIIB nr 50/R/2018 z dnia 27.04.2018 r. z poźn. zm.)

1.Ryszard Rotter – Przewodniczący Składu
2.Anita Fokczyńska
3.Wiesława Grzelka-Zimmermann
4.Grażyna Kaczyńska
5.Jarosław Okrzeja
6.Roma Rybiańska

8.Komisja ds. zamówień
(Uchwała Rady DOIIIB nr 95/R/2018 z dnia 21.06.2018 r.)

1.Andrzej Kudła  (przewodniczący)
2.Marek Kaliński
3.Andrzej Pawłowski

9.Zespół ds. utrzymania nieruchomości DOIIB
(Uchwała Rady DOIIIB nr 96/R/2018 z dnia 21.06.2018 r.)

1.Marek Kaliński  (przewodniczący)
2.Andrzej Kudła
3.Andrzej Pawłowski
4.Tadeusz Ponisz
5.Ewa Ulicka

10.Zespół Prawno-Regulaminowy Rady DOIIB 
(Uchwała Rady DOIIB nr 97/R/2018 z dnia 21.06.2018 r.)

1.Danuta Paginowska  (przewodnicząca)
2.Ewa Dobrowolska
3.Edward Kaspura
4.Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk
5.Barbara Pawnuk
6.Roma Rybiańska
7.Bartłomiej Surowski

8.Andrzej Bobiński

9.Krzysztof Parylak

10.Anna Siwek

11.Zespół ds. zapomóg losowych 
(Uchwała Rady DOIIB nr 98/R/2018 z dnia 21.06.2018 r. z poźn. zm.)

1.Tadeusz Olichwer  (przewodniczący)
2.Andrzej Pawłowski
3.Barbara Pawnuk
4.Rafał Walkowiak
5.Rafał Zarzycki

12.Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Członków DOIIB
(Uchwała Rady DOIIB  nr 99/R/2018 z dnia 21.06.2018 r.)

1.Marek Kaliński (przewodniczący)
2.Andrzej Pawłowski
3.Anita Fokczyńska
4.Wiesława Grzelka-Zimmermann
5.Marek Jagiełło
6.Grażyna Kaczyńska
7.Bernard Michalski
8.Danuta Paginowska
9.Ryszard Rotter
10.Roma Rybiańska

13. Zespół do spraw współpracy z zagranicą
(Uchwała Rady DOIIB nr 100/R/2018 z dnia 21.06.2018 r.)

1.Jarosław Okrzeja  (przewodniczący)
2.Anita Fokczyńska

3.Teresa Bilińska

4.Anna Ficner
5.Andrzej Pawłowski

14.Komisja Likwidacyjna
(Uchwała Rady DOIIB nr 101/R/2018 z dnia 21.06.2018 r.)

1.Andrzej Pawłowski (przewodniczący)
2.Barbara Ilska
3.Ewa Ulicka
4.Izabela Zakrzewska

15.Zespół ds. odznaczeń i wyróżnień.
(Uchwała Rady DOIIB nr 102/R/2018 z dnia 21.06.2018 r.)

1.Piotr Zwoździak (przewodniczący)
2.Wiesława Grzelka-Zimmermann
3.Anna Siwek
4.Danuta Witek

 

16.Zespół organizacyjny XVIII Okręgowego Zjazdu DOIIB
(Uchwała Rady DOIIB nr 148/R/2018 z dnia 06.09.2018 r.)

1.Tadeusz Olichwer (przewodniczący)
2.Tadeusz Ponisz (z-ca przewodniczącego)
3.Andrzej Bobiński
4.Małgorzata Czajkowska

5. Danuta Paginowska

6.Barbara Pawnuk

7.Tomasz Stojewski

 

17.Zespół organizacyjny V Zawodów Narciarskich DOIIB
(Uchwała Rady DOIIB nr 197/R/2018 z dnia 20.12.2018 r.)

1.Marek Kaliński (przewodniczący)
2.Daniel Jarząbek
3.Tomasz Stojewski

 

18.Komisja ds. Etyki DOIIB
(Uchwała Rady DOIIB nr 18/R/2019 z dnia 21.02.2019r.)

1.Piotr Zwoździak
2.Ija Czyżewska
3.Rafał Walkowiak