Laureaci

2017

(wyniki ogłoszono na Gali Inżynierskiej 14.09.2018 r.)

 

Tytuł  INŻYNIER ROKU 2017  otrzymali:  

 

w kategorii PROJEKTANT:

mgr inż. Zbigniew Mazij (DOŚ/BO/1765/01)

Projektant Wieży widokowej na szczycie góry Borowa w paśmie Gór Wałbrzyskich, Jedlina Zdrój.

 

w kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:

mgr inż. Sławomir Paruch (DOŚ/BK/0189/06)

Kierownik budowy Stacji kolejowej w Jeleniej Górze, ul. Krakowska 7.

 

w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

mgr inż. Ireneusz Dokurno (DOŚ/BO/0175/06)

Inspektor nadzoru budowy Hali lakierni z częścią biurowo-socjalną w Oleśnicy, ul. Krzywoustego 32J.

 

WYRÓŻNIENIA otrzymali:


w kategorii PROJEKTANT:

Zespół projektantów:

mgr inż. Dariusz Kowalski (DOŚ/BO/5216/01) - projektant

mgr inż. Mirosław Antonik (DOŚ/BO/5156/01) - sprawdzający

Projektanci Nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego Nr V wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym we Wrocławiu, ul. Kuronia 14.

 

Zespół projektantów:

mgr inż. Robert Kuroń (DOŚ/BO/5276/01) - główny projektant

mgr inż. Jan Piróg (DOŚ/BD/0050/14)

mgr inż. Jan Dobrowolski (DOŚ/IE/3015/01)

mgr inż. Anita Fokczyńska (DOŚ/IS/4979/01)

mgr inż. Włodzimierz Wittenbeck (DOŚ/BT/4097/01)

mgr inż. Oskar Pawlak (DOŚ/BT/0108/11)

mgr inż. Tomasz Mikuśkiewicz (DOŚ/IE/0385/09)

mgr inż. Ginter Adam (DOŚ/IE/3458/01)

Projektanci Modernizacji ulicy Dyrekcyjnej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej nr 98:
(od ul. Ślężnej do zjazdu na działkę 2/4 AM-18, Obręb Południe - teren dyrekcji PKP).

 

w kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:
mgr inż. Adrian Mrugała (DOŚ/BM/0084/15)

Kierownik budowy Mostu drogowego w ciągu drogi S5 nad rzeką Barycz oraz linią kolejową E59  (droga ekspresowa S5 Poznań-Wrocław na odcinku od Korzeńska).

 

mgr inż. Grzegorz Siwonia (DOŚ/BO/0969/04)

Kierownik budowy Budynku wielofunkcyjnego usługowo-mieszkalnego z garażem podziemnym Mpoint w Legnicy, ul. Wrocławska 25,27,29  i ul. Złotego Florena 2, 4, 6.

 

w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

inż. Radosław Berliński (DOŚ/BO/1002/04)

Inspektor nadzoru budowy Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach, ul. Daszyńskiego 20.


mgr inż. Dariusz Irzyk (DOŚ/BO/4569/01)

Inspektor nadzoru budowy Budynku użyteczności publicznej na potrzeby opieki zdrowotnej, usług oraz na funkcję biurową (MEDICUS) we Wrocławiu, pl. Strzelecki 24.


mgr inż. Bogdan Bierwiaczonek (DOŚ/BO/1178/01)

Inspektor nadzoru budowy Budynku wielofunkcyjnego usługowo-mieszkalnego z garażem podziemnym Mpoint w Legnicy, ul. Wrocławska 25,27,29  i ul. Złotego Florena 2, 4, 6.

 


2016

(wyniki ogłoszono na Gali Inżynierskiej 8.09.2017 r.)

 

Tytuł  INŻYNIER ROKU 2016  otrzymali:  

 

w kategorii PROJEKTANT:

mgr inż. Jerzy Broś (DOŚ/BO/5273/01)

Główny projektant wiaduktu kolejowego w km 1,931 linii nr 271 (E59) Wrocław Gł. - Poznań Gł., zlokalizowanego nad ul. Grabiszyńską we Wrocławiu

 

w kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:
nie wybrano laureata

 

w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

mgr inż. Jacek Paśko (DOŚ/BO/0347/05)

Inspektor nadzoru inwestorskiego nad realizację budowy "OVO" - budynku wielofunkcyjnego z częścią hotelową, mieszkalną, biurową, centrum konferencyjnym, funkcjami towarzyszącymi i parkingiem podziemnym ul. Podwale 82, 83, 84 we Wrocławiu

 

WYRÓŻNIENIE otrzymali:


w kategorii PROJEKTANT:
dr inż. Maciej Minch 
(DOŚ/BO/4005/01)

Projektant symulatora skoków spadochronowych w Centrum Sportów Lotniczych i Ekstremalnych w Mirosławicach, etap 2

 

Członkowie zespołu projektantów:

mgr inż. Grzegorz Sierka (DOŚ/BM/0185/11)

mgr inż. Stanisław Bolanowski (DOŚ/BM/0110/16)

mgr inż. Paweł Woźny (DOŚ/BM/0208/12)

Projektanci wiaduktu kolejowego w km 1,931 linii nr 271 (E59) Wrocław Gł. - Poznań Gł., 

zlokalizowanego nad ul. Grabiszyńską we Wrocławiu

 

w kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:
inż. Grażyna Masłowska (DOŚ/BO/2521/01)

Za realizację obiektu biurowo – usługowego PEGAZ we Wrocławiu  przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Grabarskiej

 

w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Członkowie zespołu inspektorów nadzoru

mgr inż. Andrzej Ptak (DOŚ/BO/0924/01) – kierownik zespołu

mgr inż. Paweł Krynicki (DOŚ/IE/1049/01)

mgr inż. Tomasz Kwaśnicki (DOŚ/IS/1032/03

Za nadzór inwestorski nad budową kompleksu basenów odkrytych w Lubinie, ul. Odrodzenie 28B

 

mgr inż. Piotr Zwoździak (DOŚ/BO/4475/01)

Za nadzór inwestorski nad budową zespołu dwóch budynków biurowo-usługowych "PEGAZ" z parkingiem podziemnym trzypoziomowym przy ulicach Kazimierza Wielkiego, Ruskiej i Garbarskiej we Wrocławiu2015 

(wyniki ogłoszono na Gali Inżynierskiej 14.09.2016 r.)

 

Tytuł  INŻYNIER ROKU 2015  otrzymali: 

 

 w kategorii PROJEKTANT:

mgr inż. Jakub Tomalik (DOŚ/BO/0609/06)

Główny projektant w zakresie konstrukcji zespołu budynków biurowo-handlowo-usługowych (Biurowiec Dominikański) wraz z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi oraz przebudowy dawnego Pałacu Oppersdorfów na funkcje biurowo-handlowo-usługowe w lokalizacji: ul. Piotra Skargi, Wierzbowa i Oławska we Wrocławiu

 

w kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:
mgr inż. Marek Wolny (DOŚ/BO/3288/01)

Kierownik budowy budynku biurowo-handlowo-usługowego (Biurowiec Dominikański) przy ul. Piotra Skargi – Wierzbowa – Oławska we Wrocławiu 

 

w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

inż. Danuta Szemiel (DOŚ/BO/5749/01)

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Modernizacji i rozbudowy Zakładu Gospodarki Odpadami ZGO GAĆ w ramach projektu „System gospodarki odpadami Ślęża-Oława”

 

WYRÓŻNIENIE otrzymali:

w kategorii PROJEKTANT:
mgr inż. Przemysław Kaleta
 (DOŚ/BO/4897/01)

Projektant sprawdzający w zakresie konstrukcji zespołu budynków biurowo-handlowo-usługowych wraz z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi oraz przebudowy dawnego Pałacu Oppersdorfów na funkcje biurowo-handlowo-usługowe w lokalizacji: ul. Piotra Skargi, Wierzbowa i Oławska we Wrocławiu

 

w kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:
mgr inż. Jan Lech Zioberski (DOŚ/BO/2521/01)

Kierownik budowy, przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego na budynek usługowy przy ul. Włodkowica 4 we Wrocławiu wraz z rozbudową kondygnacji podziemnej.

 

mgr inż. Tomasz Mędrykiewicz (DOŚ/BO/0817/04)

Kierownik budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

 

w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
mgr inż. Rafał Zarzycki (DOŚ/BO/0124/06)

Inspektor nadzoru inwestorskiego Budowy Siedziby Schilsner Industry Group Sp. z o.o. – budynku produkcyjno-magazynowego z blokiem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą techniczną przy ul. Bierutowskiej 77 we Wrocławiu

 

zespół inspektorów pod kierunkiem mgr inż. Dariusza Irzyk DOŚ/BO/4569/01

mgr inż. Michał Irzyk (DOŚ/BO/0279/13)

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego Rozbudowy Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o Klinikę Transplantologii Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Klinika Nadziei”, wraz z łącznikiem podziemnym i niezbędną infrastrukturą techniczną

 

inż.Andrzej Sadowski (DOŚ/BO/0478/08)

Inspektor nadzoru inwestorskiego Budowy Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 22014


Tytuł  INŻYNIER ROKU 2014  otrzymali:

w kategorii PROJEKTANT:
dr inż. Maciej Minch

za projekt Afrykarium - Oceanarium na terenie ZOO Wrocław

w kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:
mgr inż. Jakub Trojanowski
 
w związku z realizacją obiektu Silver Tower Center we Wrocławiu


w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
mgr inż. Andrzej Ptak

w związku z realizacją Hali Widowiskowo -Sportowej w Lubinie


WYRÓŻNIENIE otrzymali:

w kategorii PROJEKTANT:
mgr inż. Marek Śródka

za projekt budynku biurowego z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym „Green Day” we Wrocławiu


mgr inż. Jan Bernard Michalski

za projekt wiaduktu kolejowego w Świdnicy

w kategorii KIEROWNIK BUDOWY lub KIEROWNIK ROBÓT:
mgr inż. Tomasz Mędrykiewicz

z  ZESPOŁEM w składzie: 
mgr inż. Wlademar Pietrowski

w związku z realizacją Afrykarium - Oceanarium na terenie ZOO Wrocław


mgr inż. Mariusz Głowacki
z ZESPOŁEM w składzie:
Konrad Wiśniewski
Sławomir Drążkiewicz
Monika Pustelnik
Grzegorz Gad    
Maciej Figiel
Marcin Endel-Ragis
Adam Szczepański
Zbigniew Jagodziński
Jarosław Brodowski
w związku z realizacją budowy budynku biurowego z częścią usługowo-handlową i garażem podziemnym „Green Day” we Wrocławiu

w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
inż. Jacek Ogórek

w związku z realizacją zabezpieczenie skarp zbocza masywy Boguszy (Góry Włodzickie) w celu zatrzymania procesów osuwiskowych.


mgr inż. Teresa Pawłowska
 
w związku z budową wiaduktu stanowiącego część realizacji budowy drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda do drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94) 

2013


Tytuł INŻYNIER ROKU 2013 otrzymali:

w kategorii PROJEKTANT:
dr inż. Jacek Dudkiewicz 
za projekt Sky Tower obejmujący budynki biurowe, handlowo-usługowe, parkingi wraz z pomieszczeniami infrastruktury technicznej oraz apartamenty mieszkalne, zlokalizowany we Wrocławiu w kwartale ulic: Powstańców Śl., Wielka, Gwiaździsta i Szczęśliwa.

w kategorii KIEROWNIK BUDOWY:
mgr inż. Marcin Majewski
za przebudowę i rozbudowę Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67.

w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
inż. Jacek Ogórek
za nadzór nad budową połączenia drogowego w Euroregionie Nysa pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz  z włączeniem do polskiej sieci drogowej Etap I od km 0+000 do km 0+335.
 
WYRÓŻNIENIE otrzymali:

w kategorii PROJEKTANT:
zespół pod kierunkiem dr inż. Jacka Dudkiewicza w składzie:   
mgr inż. Paweł Dudkiewicz
inż. Henryk Gajownik
mgr inż. Piotr Wilczewski 

za projekt Sky Tower obejmujący budynki biurowe, handlowo-usługowe, parkingi wraz z pomieszczeniami infrastruktury technicznej oraz apartamenty mieszkalne, zlokalizowany we Wrocławiu w kwartale ulic: Powstańców Śl., Wielka, Gwiaździsta i Szczęśliwa


w kategorii KIEROWNIK BUDOWY:
mgr inż. Krzysztof Pastuszek
za budowę Środowiskowej Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych na potrzeby innowacyjnej gospodarki, we Wrocławiu przy Pl. Grunwaldzkim.

w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:
zespół pod kierunkiem inż. Jacka Ogórka w składzie:   
Eugeniusz Bosiacki
mgr inż. Wojciech Kamiński BO/0404/02
mgr inż. Lech Świątkowski  IE/3150/01

za nadzór nad budową połączenia drogowego w Euroregionie Nysa pomiędzy miastami Zittau i Hradek nad Nisou wraz  z włączeniem do polskiej sieci drogowej Etap I od km 0+000 do km 0+335. 

2012


Tytuł INŻYNIER ROKU 2012 otrzymali:


w kategorii PROJEKTANT:

 

mgr inż. Marek Śródka

za projekt „Green Towers – kompleks budynków biurowo-usługowych z parkingiem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzegomskiej 36 we Wrocławiu” (budynek A).

 

w kategorii KIEROWNIK BUDOWY:

 

mgr inż. Janusz Kania

za realizację „Budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie stadionu  EURO 2012 – Węzeł Stadion 2012”.

 

w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

 

inż. Jacek Ogórek

za nadzór inwestorski nad budową „Mostu drogowego na rzece Odra, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323, na odcinku Radoszyce-Ciechanów”.

 

WYRÓŻNIENIE otrzymali:

 

w kategorii KIEROWNIK BUDOWY:

 

mgr inż. Daniel Otto

za realizację budynku biurowo-przemysłowego EVRY w Lubinie.

 

w kategorii INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:


mgr inż. Teresa Lejman

z zespołem w składzie
inż. Tadeusz Ponisz

mgr inż. Jerzy Chudzik

mgr inż. Anna Chmielecka

za nadzór inwestorski nad przebudową ul. Kuźniczej i Placu Uniwersyteckiego we Wrocławiu.

 

mgr inż. Dariusz Irzyk

za nadzór inwestorski nad rozbudową i modernizacją infrastruktury lotniskowej i portowej Portu Lotniczego we Wrocławiu.

 2011

 

I.    TYTUŁ -  INŻYNIER ROKU 2011 - w kategorii  „PROJEKTANT” przyznano Zespołowi projektantów pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jana Biliszczuka w składzie:

 

1.    prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk
2.    mgr inż. Wojciech Barcik
3.    dr inż. Jerzy Onysyk
4.    mgr inż. Przemysław Prabucki
5.    mgr inż. Mariusz Sułkowski
6.    mgr inż. Artur Tukendorf
7.    mgr inż. Kamil Tukendorf
8.    mgr inż. Marek Suchy
9.    mgr inż. Tomasz Czerwiec
10.    mgr inż. Jadwiga Bator
11.    inż. Józef Iwaniec
12.    mgr inż. Zenon Traciński

13.    mgr inż. Jan Piasecki         
Główny Projektant mostu
Projektant branży mostowej
Projektant branży mostowej
Projektant branży mostowej
Projektant branży mostowej
Projektant branży mostowej
Projektant branży mostowej
Główny projektant cz.2 AOW
Projektant branży drogowej
Projektant odwodnienia i sieci wodociągowej
Projektant branży elektrycznej – oświetlenia i iluminacji mostu
Projektant kanalizacji kablowej
i sieci dla telefonów alarmowych i Systemu Informacji Autostradowej
Autor obliczeń światła mostu i operatu wodnoprawnego

 

za projekt wydzielonego z budowy części 2AOW odrębnego Zadania 2A.obejmującego most autostradowy MA21’ przez rzekę Odrę wraz z estakadami dojazdowymi i odcinkami dojazdów od km 18+174 do km 19+960 autostrady A8 (MOST RĘDZIŃSKI).


II.    WYRÓŻNIENIE w kategorii „PROJEKTANT”
     dla Zespołu projektantów pod kierownictwem mgr inż. Marka Suchego w składzie:

 

1.    mgr inż. Marek Suchy
2.    prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
3.    mgr inż. Marek Sopot      

4.    mgr inż. Tomasz Czerwiec
      
5.    prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk
6.    mgr inż. Wojciech Barcik      
7.    dr inż. Jerzy Onysyk  
   
8.    mgr inż. Przemysław Prabucki
 
9.    mgr inż. Mariusz Sułkowski   

10.    mgr inż. Kamil Tukendorf      
11.    mgr inż. Zbigniew Nidecki      
12.    mgr inż. Mieczysław Węgrzyniak
13.    mgr inż. Jadwiga Bator 
    
14.    mgr inż. Krzysztof Sieroń
  
15.    mgr inż. Andrzej Tułaza      
16.    mgr inż. Zbigniew Szurlej      
17.    inż. Stanisław Sztuk   
  
18.    mgr inż. Maciej Zawada 
    
19.    inż. Dariusz Adamowicz      
20.    mgr inż. Jan Piasecki   
  
21.    inż. Józef Iwaniec      

22.    mgr inż. Zenon Traciński 

    
23.    mgr inż. Jan Dobrowolski
      
24.    inż. Mirosław Grzywna 
    
25.    mgr inż. Jacek Małas
26.    mgr inż. Romuald Tarczewski  
27.    mgr inż. Waldemar Bober       
28.    mgr inż. Jerzy Lutogniewski

Główny projektant cz. 2 AOW
Autor prognozy ruchu i obliczeń konstrukcji nawierzchni
Projektant branży drogowej dla odcinka A8 od km 13+500 do km 18+174.
Projektant branży drogowej dla odcinka A8 od km 19+960 do km 28+368,75 oraz Łącznika Długołęka.
Projektant przejścia dla zwierząt KZB nad Łącznikiem Długołęka
Projektant przejścia dla zwierząt KZB nad Łącznikiem Długołęka
Projektant estakad WA17 i WA19, wiaduktu WA24 i mostu
MDD
Projektant wiaduktów WA18, WA23, WA24’, WA27, WA28, WNI i WDA, mostu MDC oraz muru oporowego SO18.1.
Projektant estakady WA19, wiaduktów WA18, WA24, WA27 i WA28 oraz mostów MDC i MDD  
Projektant wiaduktu WA22’
Projektant mostów MA25.1, MA25.2 i MA26 w dolinie rzeki Widawy
Projektant mostów MA25.1, MA25.2 i MA26 w dolinie rzeki Widawy
Projektant odwodnienia i przebudowy sieci wodnych i kanalizacyjnych.
Projektant odwodnienia i przebudowy sieci wodnych, kanalizacyjnych i gazowych nc
Projektant przebudowy kanalizacji sanitarnej i sieci gazowych nc
Projektant przebudowy doprowadzalnika ścieków
Projektant branży konstrukcyjnej dla przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Projektant branży konstrukcyjnej dla przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Projektant przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia
Projektant przebudowy rowów i urządzeń melioracyjnych, autor obliczeń światła mostów i przepustów
Projektant branży elektrycznej – oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, instalacji elektrycznych i przebudowy sieci elektrycznych
Projektant branży telekomunikacyjnej – budowy kanalizacji kablowej i sieci dla telefonów alarmowych i Systemu Informacji Autostradowej oraz przebudowy sieci telekom.
Projektant przebudowy kolejowych sieci trakcyjnych i kolejowych sieci elektroenergetycznych
Projektant przebudowy kolejowych sieci oświetleniowych i
elektroenergetycznych
Projektant sieci sterowania ruchem kolejowym (SRK)
Projektant ekranów akustycznych
Projektant ekranów akustycznych  
Projektant organizacji ruchu – oznakowania i programów
sygnalizacji świetlnej

 

za projekt Części 2 Autostradowej Obwodnicy Wrocławia obejmującej odcinek autostrady A8 od km 13+500 do km 18+174 oraz od km 19+960 do km 28+368,75, odcinek drogi ekspresowej S8 w węźle „Wrocław Psie Pole” oraz Łącznik Długołęka od km 0+000 do km 6+235,85.III.    WYRÓŻNIENIE  w kategorii „KIEROWNIK BUDOWY”
dla inż. Michała Ptaszyńskiego
za realizację inwestycji Farma wiatrowa Lipniki

 


 

2010

WYRÓŻNIENIE w kategorii „INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO”
dla mgr inż. Jolanty Ryszkiewicz-Borsuk
w związku z realizacją obiektu:
Galeria „Viktoria” wraz z infrastrukturą zewnętrzną w Wałbrzychu