Lista rzeczoznawców ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Lista Rzeczoznawców, którzy wyrazili zgodę na publikację poniższych danych.

 

Nazwisko i imię Specjalność rzeczoznawcy Powiat/Gmina zamieszkania Dane kontaktowe Informacje dodatkowe
mgr
NASKRĘT Zenon
BHP Dzierżoniów 606481206

z_naskret@o2.pl
opiniowanie projektów pod względem zgodności z przepisami bhp oraz wymogami ergonomii w grupach 1,1 i 1,2 budownictwa