Lista rzeczoznawców - specjalność kolejowa

Lista Rzeczoznawców, którzy wyrazili zgodę na publikację poniższych danych.

 

Nazwisko i imię Specjalność rzeczoznawcy Powiat/Gmina zamieszkania Dane kontaktowe Informacje dodatkowe
mgr inż.
DUBANIOWSKI Piotr
konstrukcyjno-inżynieryjna
obejmująca kierowanie budową i robotami w zakresie budowy linii, węzłów i stacji kolejowych, peronów, ramp oraz typowych przepustów i mostów
Wrocław 500 197 750

p.dubaniowski@wp.pl