Lista rzeczoznawców - specjalność konstrukcyjno-budowlana

Lista Rzeczoznawców, którzy wyrazili zgodę na publikację poniższych danych.

 

Nazwisko i
imię
Specjalność rzeczoznawcy Powiat/Gmina
zamieszkania
Dane
kontaktowe
Informacje dodatkowe
mgr inż.
ABRAM Maciej
konstrukcyjno-budowlana
projektowe
Jelenia Góra 75/7646172

portalab@onet.pl
 
mgr inż.
ABRATKIEWICZ Leopold
konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze
Jelenia Góra 508070281

leo.abrat@gmail.com
 
mgr inż.
ADAMKIEWICZ Jan
konstrukcyjno-budowlana
obiejmująca kierowanie robotami budowlanymi w zakresie budynków niskich
Lubań 507150868

abpartner@poczta.onet.pl
biegły sądowy
mgr inż.
AŁYKOW Krzysztof
konstrukcyjno-budowlana
projektowe w zakresie budynków niskich
Lubań 501224117
753450000

biuro@alykow.com
rzeczoznawca stowarzyszenia konserwatorów zabytków oraz rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami
mgr inż.
ANDRZEJEWSKI
Bogusław
konstrukcyjno-budowlana
projektowe
Wrocław 601743240

ba@concrete.com.pl
również mykologia budowlana
inż.
ANTAS Wacław
konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze
Wrocław 71/7886114  
inż. BARTOSZYŃSKI Andrzej konstrukcyjno-budowlana
wykonawcze
Dzierżoniów 605613050

pro_eco@
poczta.onet.pl
 
inż. BERLIŃSKI Radosław konstrukcyjno-budowlana 
obejmująca kierowanie robotami budowlanymi w zakresie budynków niskich i średniowysokich
Jelenia Góra 663266708

r.berlinski@op.pl
biegły sądowy
prof.dr hab.inż
BIEGUS Antoni
konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze
Wrocław 71/3727779
71/3203766
664531931

antoni.biegus@
pwr.wroc.pl
 
mgr inż.
BIELA Grzegorz
konstrukcyjno-budowlana
projektowe
Głogów 76/8334316  600110590

g_biela@
interia.eu
 
doc.dr inż. BODARSKI Zdzisław konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze
Wrocław 71/3618683

bodarski@wp.pl
 
mgr inż. BOREK Ryszard konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze
Dzierżoniów 74/8314661
602119081

biodom@go2.pl
 
mgr inż. BUTKIEWICZ Krzysztof
konstrukcyjno-budowlana
obejmująca projektowanie w zakresie budynków niskich i średniowysokich
Trzebnica 501242098

szachbud@gmail.com
 
mgr inż. CHOLAWO Janusz konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze w zakresie budynków niskich i średniowysokich oraz wyciągów narciarskich
Jelenia Góra 603783628
75/7550200

jchprojekt@wp.pl
rzeczoznawca majątkowy
inż.
CHORĄŻY Rudolf
konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze
Wrocław 71/3628681  
mgr inż. CHUDY Rydszard
konstrukcyjno-inżynieryjna
projektowe konstrukcji wszelkich obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych urządzen i instalacji, wykonawcze w zakresie obiektów budowlanych
projektowe drogowe  wykonawcze drogi i mosty
Wałbrzych 74/8413418  74/8418000

biuro@
investbud.biz
 
mgr inż.
CISEK Janusz
konstrukcyjno-inżynieryjna projektowe w zakresie konstrukcji i ustrojów budowlanych budown.ogólnego Wrocław 607228384

janusz.cisek@
neostrada.pl
 
prof.dr hab.inż CZAPLIŃSKI Kazimierz konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze
Wrocław 71/3633482

kazimierz.
czaplinski@
pwr.wroc.pl
 
mgr inż. CZARNIECKI Maciej konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze

Wrocław 603611630 Rzeczoznawca ogólnobudowlany bez ograniczeń od 1990 r. Specjalista 1-go stopnia w specjalności remontów obiektów zabytkowych. Specjalista w zakresie mykologii budowlanej.
mgr inż. CZEREK Daniel konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze
Wrocław 502359246

daniel.czerek
@op.pl
 
inż. CZERWIŃSKI Wojciech konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze
Wałbrzych 697978872

w.czerwinski@yahoo.pl
 
dr inż.
CZUPAJŁŁO Jan
konstrukcyjno-budowlana
wykonawcze
Wrocław
Berlin
71/3484886
0049308331260

dr.janczupajllo@t-online.de
w zakresie budynków niskich i średniowysokich z obiektami towarzyszącymi, doświadczenie w wykonastwie pod klucz w Niemczech od ponad 20 lat - kierowanie i nadzór, biegła znajomość języka niemieckiego, biegła znajomość przepisów wykonawczych w Niemczech - VOB
mgr inż. DOBOSZ Zbigniew konstrukcyjno-budowlana 
obejmująca projektowanie budynków oraz innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg orazlotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli  hydrotechnicznych i melioracji wodnych 
Wrocław 607401063

zdprojekt@interia.pl

dr inż. DOMINAS Stanisław konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze
Wrocław 71/3611448
627836067
 
mgr inż. DROZDOWSKI Ryszard konstrukcyjno-budowlana
projektowe 
Wrocław 501147160

drozdowski
@wp.pl
www.ekspertyzy-budowlane.wroclaw.pl
dr inż. DYCZKOWSKI Jacek konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze
Wrocław 71/3202185

jacek.dyczkowski
@pwr.wroc.pl
 
dr inż.
ENGEL Lech J.
konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze
Wrocław 71/3557170  603672210 dodatkowo: rzeczoznawca PZITB - konstrukcje w budownictwie kubaturowym, tradycyjnym lub uprzemysłowionym, rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - konstrukcje w obiektach zabytkowych
inż.
FECZAN Jan
konstrukcyjno-budowlana
wykonawcze
Wołów 71/3891486
660747671
 
mgr inż. GEPPERT Ewa konstrukcyjno-budowlana
projektowe
Wrocław 601714584

ewageppert
@poczta.
onet.pl
 
mgr inż. GŁOCKI Cezary konstrukcyjno-budowlana
 projektowe wykonawcze
Wałbrzych 696600634

cezary.glocki@onet.pl
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i pełnienia nadzoru inwestorskiego przy prowadzeniu prac remontowo-konserwatorskich zabytków nieruchomych
prof. dr hab. inż.
HOŁA Jerzy
konstrukcyjno-budowlana
 projektowe wykonawcze
Wrocław jerzy.hola@
pwr.wroc.pl
 
mgr inż. HRYCIUK Andrzej konstrukcyjno-budowlana
 projektowe wykonawcze
Świdnica 504069917

hryciuka@wp.pl
 
mgr inż.
IRZYK Dariusz
konstrukcyjno-budowlana
obejmująca wykonastwo w zakresie budynków niskich, średniowysokich, wysokich oraz kolektorów dużych średnic
Wrocław 602268561

dirzyk@complexbud.wroclaw.pl
 
mgr inż. JAKSZYCKI Wojciech konstrukcyjno-budowlana
wykonawcze
Wrocław 604439218

jakszycki@tlen.pl
www.jzjprojekty.pl
mgr inż. JARZĄBEK Daniel konstrukcyjno-budowlana
 projektowe wykonawcze
Świdnica 604959261

konsorcjum
swidnica@o2.pl
 
mgr inż. JAWORSKI Tomasz konstrukcyjno-budowlana
 projektowe w zakresie budownictwa ogólnego
Wrocław 601872536

biuro.jaworski@poczta.fm
 
inż.
JELEŃSKI Stanisław
konstrukcyjno-budowlana
 projektowe wykonawcze
Jelenia Góra 605206763

stachjel@poczta.onet.pl
 
inż.
JUŹWIN Bolesław
konstrukcyjno-budowlana
wykonawcze
Kłodzko 607096893

juzwin@wp.pl
 
prof. dr hab. inż.
KAMIŃSKI Mieczysław
konstrukcyjno-budowlana
 projektowe wykonawcze
Trzebnica 601704627

expertus@op.pl
 
inż.
KANDEFER Janusz
konstrukcyjno-budowlana
 projektowe
Wroclaw 71/3594931 
601714465

profil@post.pl
 
mgr inż. KAPELSKI Stanisław konstrukcyjno-budowlana
 projektowe wykonawcze
Legnica 76/8545846
76/8545541
501720369

domexpert@
neostrada.pl
www.domexpert.com.pl
mgr inż. KAŹMIERCZAK-WOJNICKA Grażyna konstrukcyjno-budowlana
 obejmująca projektowanie budynków oraz innych budowli
Wrocław 601675315
509685845

gkazmierczak@cuprumprojekt.pl
 
inż.
KNAPCZYK Edward
konstrukcyjno-budowlana
projektowe
Wałbrzych 74/8483609
602739181

e.knapczyk@
gmail.com
www.e-knapczyk.pl
mgr inż.
KONIECZNY Andrzej
konstrukcyjno-inżynieryjna
wykonawcze w zakresie rozwiązań
konstrukcyjnych budynków niskich
Wrocław 603868427

andrzej.koniecz
@gmail.com
 
inż.
KOPACKI Zbigniew
konstrukcyjno-budowlana
 projektowe wykonawcze
Dzierżoniów 603410977  
mgr inż. 
KOTKOWSKI Krzysztof
konstrukcyjno-budowlana
 projektowe w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli
Wrocław 600294161

krzysztof.kotkowski@interia.pl
 
inż. KOTOŃSKI Waldemar Bruno konstrukcyjno-budowlana
wykonawcze
Wałbrzych 74/8412210
603195580

wbk-bruno
@go2.pl
 
dr inż.
KUBIAK Janusz
konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze
Wrocław Długołęka 695237254

j.kubiak@
pwr.wroc.pl
 
mgr inż. KUBIAK Włodzimierz konstrukcyjno-budowlana
projektowe
Wrocław 71/3643504

kubiakppb@
neostrada.pl
 
dr inż. KUJAWIŃSKI Kazimierz konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze
Wrocław 71/3300944
605415815

kujawinscy@o2.pl
 
inż. KUŚNIERZ Stefan konstrukcyjno-budowlana projektowe budynków niskich oraz konstrukcji oporowych Ząbkowice Śląskie 74/8152079
507988428
dodatkowo uprawnienia rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
dr hab inż. KUTYŁOWSKI Ryszard konstrukcyjno-budowlana
projektowe
Wrocław 609841803

ryszard.kutylowski@
pwr.wroc.pl
 
mgr inż.
KUŹNIAR
Stanisław
kontrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze
Wałbrzych 664714447

skpwalbrzych@wp.pl
www.stanislawkuzniar.pl
inż. LUBIEŃSKI Krzysztof konstrukcyjno-budowlana wykonawcze
Lubań 601070459

jklinfo@poczta.fm
 
dr inż. ŁAKOMY Tomasz konstrukcyjno-budowlana obejmująca projektowanie konstrukcji typu mostowego oraz diagnostykę i naprawy konstrukcji żelbetowych i stalowych
Wrocław 732575750

korbet@korbet.pl
www.korbet.pl
mgr inż. MARUSZAK Mariusz konstrukcyjno-budowlana obejmująca kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
Wrocław/Szymanów/Dzierżoniów 603083266

mzmaruszak@gmail.com
 
dr inż. MATKOWSKI Zygmunt konstrukcyjno-budowlana projektowe wykonawcze w zakresie trwałości obiektów budowlanych
Wrocław 603916096

zygmunt.matkowski@
pwr.wroc.pl
 
dr inż. MIRONOWICZ Władysław konstrukcyjno-budowlana projektowe wykonawcze
Wrocław 601897297

wladyslaw.mironowicz
@pwr.wroc.pl
preferowana specjalność - dynamika budowli;
dodatkowo rzeczoznawca PZITB
dr hab. inż.
MISZTAL Barbara
konstrukcyjno-budowlana projektowe w zakresie budynków średniowysokich
Wrocław 71/3724772
509628991

barbara.misztal@pwr.wroc.pl
konstrukcje drewniane, rzeczoznawca PSMB w specj. mykologiczno-budowlanej
mgr inż. MOSKWA Monika konstrukcyjno-budowlana wykonawcze Jelenia Góra 601570426

monikamoskwa@
o2.pl
 
mgr inż. MRÓWCZYŃSKI Piotr konstrukcyjno-budowlana projektowe wykonawcze Kąty Wrocławskie 601445556

mrowczynskipiotr@
op.pl
 
dr inż. NAPIÓRKOWSKA-AŁYKOW Magdalena konstrukcyjno-budowlana obejmująca projektowanie w zakresie budownictwa niskiego Lubań 503497782
75/7759665

audyty@alykow.com
rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych
mgr inż. NIEDBALSKI Zbigniew konstrukcyjno-budowlana
wykonawcze
Jelenia Góra 75/7612390
75/7525247
dodatkowo rzeczoznawca Polskiego  Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa w specjalności mykologiczno-budowlanej
mgr inż. NIŻYŃSKI Józef konstrukcyjno-inżynieryjna projektowe wykonawcze w zakresie konstrukcji wszelkich obiektów budowlanych Wrocław 71/3631245
605622348

jngramont@op.pl
 
mgr inż. NOCOŃ Maciej konstrukcyjno-budowlana wykonawcze
Wałbrzych 74/8402190 601997187

m.nocon@quick-mix.pl
dodatkowo rzeczoznawca PZITB w specjalnościach: izolacje wodochronne, zabezpieczenia przeciw korozji, zabezpieczenia budowli przeciw czynnikom biologicznym
mgr inż. OKRZEJA Aleksandra
konstrukcyjno-budowlana projektowanie w zakresie budynków niskich i średniowysokich, kierowanie budową i robotami w zakresie budynków niskich
Wrocław 668647522

aleksandra.okrzeja@gmail.com
 
inż. OKUNIEWICZ-JĘDRAS Danuta konstrukcyjno-budowlana projektowe wykonawcze
Wrocław 607264675

danuta.okuniewicz
@gmail.com
 
mgr inż.
OKWIEKA
Zygmunt
konstrukcyjno-budowlana projektowe wykonawcze Wrocław 605674607

zokwieka@o2.pl
rzeczoznawca PSMB w specjalności mykologiczno-budowlanej
mgr inż. 
OLEJNIK Mariusz
konstrukcyjno-budowlana
obejmująca projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie budynków niskich 
Wrocławski
gmina Żórawina
601429445

mariusz.olejnik@onet.pl
 
inż.
OLEJNIK Stefan
konstrukcyjno-budowlana
wykonawcze
Bolesławiec 75/7324138  609814648

bakk@neostrada.pl
 
inż. OWARZANY Stanisław konstrukcyjno-inżynieryjna projektowe wykonawcze wszelkich obiektów budowlanych
Wrocław 609190551

s.owarzany.rzecz@
interia.pl
 
dr hab inż. PARYLAK Krzysztof konstrukcyjno-inżynieryjna
projektowe wykonawcze w zakresie geotechniki, hydrotechniki, fundamentowania i stateczności zboczy
Wrocław 608076569
71/3483764

paryl@
iis.ar.wroc.pl
krzysztof.parylak@up.wroc.pl
dr inż. PODOLSKI Bogdan konstrukcyjno-budowlana projektowe wykonawcze
Wrocław 601788739

bgpodolski@
poczta.onet.pl
 
dr inż. POLAK Mieczysław konstrukcyjno-budowlana projektowe wykonawcze Wrocław 71/3224793
696396779

mietek.polak@wp.pl
dodatkowo rzeczoznawca PZITB w specjalności konstrukcje w bud. kub. tradyc.lub uprzemysłowion. z powszechnie stos.elem. I konstrukcje specjalne w budownictwie przemysł.
inż. PROCYK Czesław konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze
Wrocław 71/3617741
505848762

mboruska1974@o2.pl
 
mgr inż.
PROSTAK Andrzej
konstrukcyjno-budowlana wykonawcze w zakresie elewacji z kamieni naturalnych i sztucznych
Bolesławiec 784582528

andrzejprostak@
interia.pl
 
mgr inż. REWERSKI Edward konstrukcyjno-inżynieryjna wykonawcze budowli hydrotechnicznych, ujęć wód, budowli basenów wodnych i przemysłowych zbiorników wodnych Wrocław 71/3398430  601442263

erewerski@onet.eu
 
mgr inż. RYBIAŃSKA Roma konstrukcyjno-budowlana projektowe wykonawcze w zakresie budynków niskich i średniowysokich oraz projektowe fundamentów i kostrukcji wsporczych pod maszyny i urzadzenie, zbiorników żelbetowych i wolnostojących kominów stalowych Wrocław 607927528

rrybianska@box43.pl
 
dr inż. RYBIAŃSKI Marek konstrukcyjno-budowlana
Wrocław 71/3988331  
dr inż. RZĄDKOWSKI Jan konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze

Wrocław 691509730

jan_rzadkowski@
poczta.onet.pl
dodatkowo uprawnienia konserwatora zabytków
mgr inż. SAJEWICZ Leszek konstrukcyjno-budowlana
projektowe wykonawcze
Wrocław 71/3677448
667837726

sajewicz@-wp.pl
 
dr inż.
SEIDEL Wojciech
konstrukcyjno-budowlana
projektowe
Wrocław 609260280

seidel@o2.pl
konstrukcje stalowe
prof dr hab. inż. SIECZKOWSKI Jeremi konstrukcyjno-budowlana projektowe wykonawcze
Wrocław 71/3301337

jeremi.sieczkowski@
pwr.wroc.pl
dodatkowo rzeczoznawca PZITB w specjalności : konstrukcje budowli inżynierskich, estakady, zbiorniki, budowle podziemne, wieże, maszty, słupki wolnostojące
inż. 
SŁABICKI Henryk
konstrukcyjno-budowlana
obejmująca kierowanie robotami budowlanymi w zakresie budynków niskich i średniowysokich
Wrocław 697055526

h_slabicki@poczta.onet.pl
rzeczoznawca ds. zabezpieczeń pożarowych
mgr inż. SOBCZAK Czesław konstrukcyjno-inżynieryjna
projektowe obiektów bud.powsz.

konstrukcyjno-budowlana
wykonawcze obiektów bud.powsz.
Wrocław 71/3466294
515845576

czesio.sobczak@gmail.com
dodatkowo kwalifikacje w zakresie wykonywania prac projekt. w specjalności KI przy zabytkach nieruchomych oraz prowadzenia i nadzorowania robót budowlano-konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych
mgr inż. SOKOLNICKI Krzysztof konstrukcyjno-budowlana projektowe wykonawcze Wrocław 71/3258567
602720135

ksokolnicki@
gmail.com
Rzeczoznawca PZITB w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie wszelkich konstrukcji - również obiektów zabytkowych
dr hab. inż.
STAWISKI
Bohdan
konstrukcyjno-budowlana projektowe wykonawcze Czernica 668354839

stawiski@op.pl
bohdan.stawiski@pwr.wroc.pl
mgr inż.
STEFANIAK
Dariusz
konstrukcyjno-budowlana wykonawcze Wałbrzych 662247838

darek.stefaniak@
inwestbud.biz
 
mgr inż. STOJEWSKI Stanisław konstrukcyjno-budowlana projektowe wykonawcze Świdnica 602768191

stojewski@
poczta.onet.pl
 
dr inż. STYŚ Dariusz konstrukcyjno-budowlana
projektowe
Wrocław 602 650 358   

darek1953@tlen.pl

dariusz.stys@
pwr.wroc.pl 
 
 
inż.
SUPPAN Elżbieta
konstrukcyjno-budowlana
obejmująca kierowanie robotami budowlanymi w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych , mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych
Wrocław 609580877

elzbieta.suppan@gmail.com
 
dr inż. SZCZEŚNIAK Jerzy konstrukcyjno-budowlana konstrukcji obiektów budownictwa ogólnego oraz konstrukcji żelbetowych
projektowe
Wrocław 668463998

j.szczesniak@
pwr.wroc.pl
dodatkowo rzeczoznawca PZITB w specjalnościach:konstr. W bud. kubatur. tradyc. lub uprzemysł. Z powszechnie stos.elem.; konstrukcje budowli inzynierskich:estakady, zbiorniki itp., rzeczoznawca mykologiczno-budowlany i zabytkowej architektury
mgr inż.
SZOŁOMICKI Dariusz
konstrukcyjno-budowlana wykonawcze w zakresie betonowych i stalowych konstrukcji przemysłowych
Zgorzelec 75/7716664
601473948

mdsprojekt@wp.pl
 
dr inż.
SZYCHER Andrzej
konstrukcyjno-budowlana projektowe  w zakresie budynków niskich i średniowysokich, kominów stalowych i murowanych, zbiorników i silosów
Wrocław 71/3618695

oib@oibrenoma.com
 
mgr inż.
ŚRUTWA
Józef
konstrukcyjno-inżynieryjna projektowe wykonawcze w zakresie wszelkich obiektów
Lubin 76/8446408
607618501

biuroekspert@wp.pl
 
mgr inż. ULATOWSKI Piotr konstrukcyjno-budowlana projektowe Trzebnica 782582304   

piotr_ulatowski@o2.pl   
 
dr inż. WITT Marek konstrukcyjno-budowlana projektowe wykonawcze Wrocław 71/3645779
601751021  

ritt@ritt.com.pl  
 

mgr inż. WOŁOSZYN Adam
konstrukcyjno-budowlana projektowe wykonawcze Wrocław 71/3372263
691615303 
 
dr inż. ZGAGACZ Leszek konstrukcyjno-budowlana projektowe wykonawcze Wrocław 502654599 

leszek.zgagacz@
neostrada.pl 

 
mgr inż. ZWOŹDZIAK Piotr konstrukcyjno-budowlana obejmująca kierowanie robotami budowlanymi w zakresie budynków niskich i wysokich oraz budowli stanowiących części budowlane urządzeń technicznych Wrocław 601729453

pzwozdziak@o2.pl
 
inż. ŹDZIOBEK Ryszard konstrukcyjno-budowlana projektowe wykonawcze Wałbrzych 74/6642999  516017927   

r.zdiobek@gmail.com   
 
mgr inż. ŻURAWSKI Janusz konstrukcyjno-budowlana wykonawcze w zakresie budynków niskich i średniowysokich oraz budynków zabytkowych
Strzelin Borów 664786551

janusz-zurawski@wp.pl