Lista rzeczoznawców - specjalność mostowa

Lista Rzeczoznawców, którzy wyrazili zgodę na publikację poniższych danych.

 

Nazwisko i imię Specjalność rzeczoznawcy Powiat/Gmina zamieszkania Dane kontaktowe Informacje dodatkowe
dr inż. BIEŃ Jan konstrukcyjno-inżynieryjna projektowe wykonawcze
wykonawcze w zakresie mostów
Wrocław 602345089

jan.bien@pwr.wroc.pl

mgr inż. CHUDY Ryszard
konstrukcyjno-inżynieryjna projektowe konstrukcji wszelkich obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych urządzen i instalacji, wykonawcze w zakresie obiektów budowlanych
projektowe drogowe  wykonawcze drogi i mosty
Wałbrzych 74/8413418  74/8418000

biuro@investbud.biz

mgr inż. KUBIAK Zygmunt konstrukcyjno-inżynieryjna,
wykonawcze w zakresie mostów, wiaduktów,przepustów, tuneli, estakad, naziemnych i podziemnych przejść komunik. oraz nieskomplikowanych odcinków dróg, stanowiących dojazdy do tych budowli 
Wrocław 501049868

mostek@
biskupin.wroc.pl

dr inż. ŁAKOMY Tomasz konstrukcyjno-budowlana obejmująca projektowanie konstrukcji typu mostowego oraz diagnostykę i naprawy konstrukcji żelbetowych i stalowych Wrocław 732575750

korbet@korbet.pl
www.korbet.pl
dr inż. RABIEGA Józef konstrukcyjno-inżynieryjna
projektowe wykonawcze w zakresie mostów
Wrocław 608228731

jozef.rabiega@
gmail.com

mgr inż.
UKLEJA Janusz
konstrukcyjno-inżynieryjna
obejmująca projektowanie w zakresie mostów żelbetowych i stalowych o rozpiętości do 100m
Wrocław 501476295

ukleja2012@gmail.com
 
dr hab. inż.
WYSOKOWSKI Adam
konstrukcyjno-inżynieryjna
  wykonawcze w zakresie konstrukcji mostowych
Trzebnica 603974417

awysokowski@infra-kom.eu