Lista rzeczoznawców - specjalność telekomunikacyjna

Lista Rzeczoznawców, którzy wyrazili zgodę na publikację poniższych danych.

Nazwisko
i imię
Specjalność rzeczoznawcy Powiat/Gmina
zamieszkania
Dane
kontaktowe
Informacje dodatkowe
mgr inż.
BIEL Wiesław
instalacyjna w
telekomunikacji radiowej 
w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Kąty Wrocławskie 601574779 wieslaw.biel@audiobiel.pl
mgr inż.
ŚWIĄTEK
Sławomir
instalacyjna w
telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
projektowe wykonawcze
Wrocław 501692639 iwona.swiatek@gmail.com
mgr inż.
ZDUŃCZYK Zbigniew
instalacyjna
telekomunikacja przewodowa
projektowe wykonawcze
Świdnica Śląska 71/7591649
601936770
zzdu@op.pl