OCHRONA DANYCH

Informujemy, że Administrator Danych Osobowych czyli DOIIB powołał Inspektora Ochrony Danych, którym jest Jakub Szajdziński. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: iod@dos.piib.org.pl lub w formie pisemnej na następujący adres Administratora: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław.


Polityka Plików Cookies

Polityka prywatności - www.dos.piib.org.pl

Klauzula informacyjna - Podmioty Danych

Regulamin portalu

Polityka prywatności - www.TVdoiib.pl