Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący 

Wnęk Zbigniew
Zastępca Przewodniczącego 

Babik Ryszard
Sekretarz 


Pawul
 Jerzy
Z-ca  Sekretarza 

Detko Sławomir

Członkowie Komisji Rewizyjnej   Chocimski Henryk
Konrad Anna
Ślusarek-Furgalska Mariola