Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Przewodniczący

Schabowicz Krzysztof
Zastępca Przewodniczącego

Superson Janusz
Sekretarz

Duch-Mackaniec Danuta
Członkowie Bartkowski Mateusz
Bartkowski
Włodzimierz
Biela Grzegorz
Chopcian Krzysztof

Jeziorska-Romaniak Elżbieta 
Kowalski Tadeusz
Kristen Jerzy
Łukasiewicz Paweł

Matkowski Zygmunt
Michalski Bernard Maksym
Mioduszewska Anna
Naskręt Zenon 
Wołków Krzysztof