Porozumienia o współpracy

17.12.2004
Poczdam
Porozumienie o współpracy z Brandenburską Izbą Inżynierów
oraz z Izbą Budownictwa Berlin
03.07.2006
Monachium
Umowa współpracy z Bawarską Izba Inżynierów BranżyBudowlanej
18.07.2006
Hradec Kralove
Porozumienie o współpracy z CESKA KOMORA 
AUTORIZOWANYCH INZENYRU A TECHNIKU CINNYCH VE
VYSTAVBE OBLASNI KANCELAR HRADEC KRALOVE
06.11.2008 Drezno Porozumienie o współpracy z Saksońską Izbą Inżynierów Budownictwa.