Przydatne adresy stron internetowych

Polska Izba Inżynierów Budownictwa   www.piib.org.pl
STU ERGO HESTIA
  www.ergohestia.pl
Hansa Brokers   www.hanzabrokers.pl
Inżynier Budownictwa   www.inzynierbudownictwa.pl
Katalog Inżyniera   www.kataloginzyniera.pl
Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych   www.not.org.pl
Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT
(Jelenia Góra, Legnica, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław)
  www.not.pl
Polskie Stowarzyszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)   www.pzits.pl
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) - Zarząd Główny   www.zgpzitb.org.pl
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (Wrocław)   www.pzitb.wroclaw.pl
Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)   www.sep.com.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK)   www.sitk.org.pl
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)   www.otkz.pol.pl/SITWM/SITWM.html
Serwis ubezpieczeniowy inżynierów budownictwa   www.ergohestia.pl
Kongres Budownictwa   www.kongresbudownictwa.pl
Instalreporter - e-magazyn branży instalacyjnej
  www.instalreporter.pl
Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa
  www.kierownikbudowy.pl