Rada Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa


Przewodniczący

Szczepański Janusz 
Zastępcy Przewodniczącego Kaliński Marek 
Rafał Zarzycki
Sekretarz   Paginowska Danuta 
Skarbnik   Pawłowski Andrzej 

Zastępca Sekretarza

Zastępca Skarbnika

Grzelka-Zimmermann Wiesława 
Fokczyńska 
Anita 
Członkowie Prezydium Rady   Ciejak Adrian 
Jagiełło 
Marek 
Ponisz 
Tadeusz 
Rotter 
Ryszard 
Członkowie Rady
Bilińska Teresa
Bobiński Andrzej
Czyżewska Ija
Kaczyńska Grażyna
Kudła Andrzej
Okrzeja Jarosław
Olichwer Tadeusz
Pawnuk Barbara
Rajca Barbara
Rybiańska Roma
Siwek Anna
Skorys Barbara
Stojewski Tomasz
Surowski Bartłomiej
Walkowiak Rafał
Zwoździak Piotr
Żurawski Jerzy