Podstawowe regulacje prawne

 

Regulamin postępowania przy ustaniu, zawieszaniu i wznawianiu członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa
Podstawowe dokumenty uzupełnione i poprawione na XIV Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB 19-20 czerwca 2015 r.oraz II Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe PIIB 20 sierpnia 2015 r.