Skład Okręgowej Rady

 

Przewodniczący

Szczepański Janusz 
Zastępcy Przewodniczącego Kaliński Marek 
Rafał Zarzycki
Sekretarz   Paginowska Danuta 
Skarbnik   Pawłowski Andrzej 

Zastępca Sekretarza

Zastępca Skarbnika

Grzelka-Zimmermann Wiesława 
Fokczyńska Anita 
Członkowie Prezydium Rady   Ciejak Adrian 
Jagiełło Marek 
Ponisz Tadeusz 
Rotter Ryszard 
Członkowie Rady 
Bilińska Teresa
Bobiński Andrzej
Czyżewska Ija

Kaczyńska Grażyna
Kudła Andrzej
Okrzeja Jarosław
Olichwer Tadeusz
Pawnuk Barbara
Rajca Barbara
Rybiańska Roma
Siwek Anna
Skorys Barbara
Stojewski Tomasz
Surowski Bartłomiej
Walkowiak Rafał
Zwoździak Piotr
Żurawski Jerzy