Skład Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Rzecznik Koordynator:

Juchniewicz Władysław
Rzecznicy:  Kozmowska Daniela
Miara Lucjan
Musiał Grażyna
Nowostawski Marcin
Pilichiewicz Piotr
Piotrowski Roman
Pobihon Antoni
Surowski Mateusz