Szkolenia i konferencje

OŚRODEK INFORMACJI I SZKOLEŃ
POK. 201
tel. 71 337 62 56, e-mail: szkolenia.dos@piib.org.pl