Terminarz posiedzeń Prezydium Rady DOIIB w roku 2020

Terminarz posiedzeń Prezydium Okregowej Rady
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w roku 2020
I posiedzenie 13 lutego 2020
II posiedzenie
26 marca 2020
III posiedzenie

IV posiedzenie

V posiedzenie
VI posiedzenie
VII posiedzenie
VIII posiedzenie