Terminarz posiedzeń Prezydium Rady DOIIB w roku 2019

Terminarz posiedzeń Prezydium Okregowej Rady
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w roku 2019
I posiedzenie 31 stycznia 2019
II posiedzenie
7 marca 2019
III posiedzenie
25 kwietnia 2019
IV posiedzenie
6 czerwca 2019
V posiedzenie 5 lipca 2019
VI posiedzenie 19 września 2019