Ubezpieczenia

Informujemy, że na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dostępne są informacje na temat:

1) obowiązkowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa,

2) ubezpieczeń, którymi objęty jest każdy z inżynierów budownictwa na mocy Umowy Generalnej z STU Ergo Hestią: OC w życiu prywatnym, ubezpieczenia kosztów obrony prawnej

3) ubezpieczeń dodatkowych – do wyboru przez każdego z inżynierów budownictwa, których warunki zostały ustalone na mocy Umowy Generalnej z STU Ergo Hestią:

a) nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżyniera budownictwa

b) obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów (członków PIIB)

c) obowiązkowe ubezpieczenie OC z tytułu sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej 

 

Strona zawiera informacje na temat zgłoszenia i likwidacji szkody oraz kontaktu z ubezpieczycielem