Usługi transgraniczne

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

w dniu 10 grudnia 2014r. podjęła Uchwałę Nr 23/R/14

w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących postępowania

odnośnie świadczenia usług transgranicznych.

Pełny tekst uchwały znajduje się tutaj.

 

Informujemy, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, aktualnie obowiązującym drukiem oświadczenia jest druk opublikowany przy w/w rozporządzeniu dostępny tutaj