Zapraszamy do odwiedzania stron internetowych

Mając na względzie wzajemną wymianę doświadczeń, wspieranie wykonywania zawodu inżyniera, propagowanie zasad etyki zawodowej oraz stworzenie właściwej atmosfery poprzez wzajemne kontakty, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa podpisała w ubiegłych latach Porozumienie o Współpracy z izbami niemieckimi i czeską.


Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania stron internetowych: