Zasady wpisu na listy rzeczoznawców

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zamieściła na swojej stronie internetowej www.dos.piib.org.pl

LISTĘ RZECZOZNAWCÓW BUDOWLANYCH, którzy wyrażą pisemną zgodę na opublikowanie ich danych, wg załączonego wzoru oświadczenia.

Kontakty z rzeczoznawcami zainteresowani nawiązywać będą bezpośrednio.

Osoby zainteresowane wpisem na tę listę proszone są o doręczenie lub przesłanie pocztą  oświadczenia na adres DOIIB, ul. Odrzańska 22, 50-114 Wrocław.
Lista będzie stale aktualizowana.