MULTIPAKIETY OK SYSTEM DLA CZŁONKÓW DOIIB JUŻ DOSTĘPNE

2018-04-04

Informujemy, że DOIIB podpisała umowę na uruchomienie dostępu dla członków DOIIB (czynni i zawieszeni) do korzystania z multipakietów sportowych OK System. Zainteresowani zakupem multipakietów  członkowie DOIIB mogą się już zarejestrować (z możliwością zarejestrowania również członków rodziny i osób towarzyszących). 

Dane do logowania na stronę dedykowaną  https://pakietyoksystem.pl/doiib
Kod do strony z zapisami -   doiibOK2018

Prawo rejestracji mają czynni i zawieszeni członkowie DOIIB. W przypadku rejestracji osób nieuprawnionych, zostaną one wykreślone przy weryfikacji zgłoszeń.

Zgłoszenia (rezygnacje) należy zgłaszać bezpośrednio na stronie dedykowanej OK System od 1 do 15 dnia miesiąca poprzedzającego.
DOIIB nie partycypuje w kosztach zakupu pakietu i nie pośredniczy w płatnościach za zakupione pakiety.