Przeprowadzanie ocen stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych

2012-07-26

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Zakład Inżynierii Wodnej i Melioracji

zaprasza

do udziału w szkoleniu i konsultacjach organizowanych w ramach realizacji w Programie Wieloletnim Działania 1.1


Temat szkolenia/konsultacji:

 

PRZEPROWADZANIE OCEN STANU TECHNICZNEGO OBWAŁOWAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH


Falenty, 23 października 2012r.

 

Więcej informacji: tutaj