PUNKT INFORMACJI TECHNICZNEJ PIIB

2018-07-24

Uprzejmie informujemy, że członkowie DOIIB mogą bezpłatnie korzystać z Punktu Informacji Technicznej PZiTB (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław – budynek NOT, pok. 106), w którym można skorzystać z norm technicznych i przepisów prawnych dotyczących budownictwa, dostosowywanych do wymagań Unii Europejskiej, w tym:

- Polskie Normy PN, PN-EN, PN ISO, PN-IEC

- Karty Katalogu Budownictwa KB

- Instrukcje, Aprobaty i Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydawane przez ITB

- normy i wytyczne techniczne projektowania

- Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie i Dzienniki Urzędowe resortu  budownictwa

 

Ponadto Punkt Informacji Technicznej prowadzi sprzedaż książki obiektu budowlanego i dziennika budowy.

 

Warunkiem bezpłatnego skorzystania z zasobów Punktu Informacji Technicznej jest okazanie aktualnego zaświadczenia o członkostwie w DOIIB.