Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego Członków DOIIB

2012-10-24

Szanowni Państwo!


W dniu 13.01.2011 r. Rada DOIIB podjęła uchwałę nr 10/R/2011 przyjmującą Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego Członków DOIIB.


Regulamin określa m.in. nowe zasady dofinansowania uczestnictwa Członków DOIIB w konferencjach, szkoleniach, kursach itp.


Zgodnie z regulaminem, dofinansowanie może być przyznane pod warunkiem dostarczenia wniosku przed rozpoczęciem konferencji, szkolenia, kursu itp.