SZKOLENIA ON-LINE DLA CZŁONKÓW PIIB

2020-04-16

Zapraszamy do udziału w szkoleniach on-line dla członków PIIB:


1. Szkolenie w Izbie Śląskiej odbędzie się w dniu 23 kwietnia w godzinach 10:00 - 14:00. Temat szkolenia:
"Kontrole okresowe i doraźne stanu technicznego obiektów budowlanych na podstawie ustawy Prawo budowlane. Obowiązki osoby dokonującej kontroli oraz właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Książka obiektu budowlanego."
Program szkolenia oraz zapisy dostępne są pod adresem: http://slk.piib.org.pl/index.php/aktualnosci/169-szkolenia-sloiib/1726-zaprasamy-wszystkich-czlonkow-piib-na-szkolenia-online
 
2. Szkolenie w Izbie Mazowieckiej odbędzie się w dniu 21 kwietnia w godzinach 11:00 - 15:00. Temat szkolenia:
"Szkolenie z zakresu odporności psychicznej. Moja siła, czyli jak wzmocnić swoją odporność psychiczną? "
Program szkolenia oraz zapisy dostępne są pod adresem: https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/online

 

3. Szkolenie w Izbie Mazowieckiej odbędzie się w dniu 23 kwietnia w godzinach 11:00 - 15:00. Temat szkolenia:
"Duże zmiany w prawie budowlanym (nowelizacja wchodząca w życie 19 września 2020 roku)."
Program szkolenia oraz zapisy dostępne są pod adresem: https://maz.piib.org.pl/doskonalenie-zawodowe/online

 

Uwaga ! Przy logowaniu się na szkolenia on-line należy podać swój numer członkowski w Izbie, a nie numer uprawnień budowlanych.