WERBINARIUM - KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA W PROGRAMACH BIM ALLPLAN I SCIA ENGINEER

2020-05-12

Organizator: TMSYS Sp. z o.o. zaprasza do udziału w webinarium: „Komputerowe wspomaganie procesu projektowania w programach BIM Allplan i SCIA Engineer”. Webinarium odbędzie się już 14.05.2020 r. (czwartek) o godz. 8:45.

 
Tworzenie projektu obiektu budowlanego jest procesem wieloetapowym – na każdym z nich konieczne jest wykorzystanie narzędzi, które maksymalnie podniosą wydajność procesu, ale także dadzą w wyniku rzetelne i ekonomiczne rezultaty. Na webinarium dowiecie się Państwo, w jaki sposób oprogramowanie komputerowe może w znaczny sposób przyspieszyć proces projektowania na różnych etapach.


Plan webinarium:
1. Wstęp – programy wykorzystane do przygotowania, analizy i dokumentacji
2. SCIA Engineer  - przykłady narzędzi wspomagających prace projektowe dla
- obiektów mostowych
- budynków wielokondygnacyjnych/hal
- kontroli kosztów
3. Technologia BIM wspierająca wymianę danych między branżami i programami do projektowania – na przykładzie programu Allplan
4. Wymiana danych na drodze Allplan – SCIA Engineer 
- wczytanie  i omówienie modelu zapisanego w formacie IFC (Allplan)
- konwersja modelu architektonicznego na model obliczeniowy (SCIA Engineer)
- przeprowadzenie obliczeń (SCIA Engineer)
- eksport wyników do programu Allplan – tworzenie dokumentacji
- eksport danych  na platformę CDE
 
Udział w werbinarium wymaga zgłoszenia. Poniżej link do rejestracji na webinarium: https://tmsys.clickmeeting.com/349539736/register