WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP. Z O.O. ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGACH

2020-04-23

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu reprezentująca, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia, Gminę Wrocław zaprasza Wykonawców do składania ofert w ogłaszanych przetargach. Zamówienia obejmują zasób Gminy Wrocław i dotyczą w szczególności: remontów lokali i budynków, remontów dachów, uciepłownienia budynków, przebudowy wnętrz podwórzowych, rozbiórek obiektów budowlanych, opracowania dokumentacji projektowych, wykonania przyłączy wodociągowych, wykonywania bieżącej konserwacji i usuwania awarii oraz usług związanych z eksploatacją i utrzymaniem terenów zewnętrznych. Szczegółowe informacje o przetargach dostępne są na stronie internetowej: www.wm.wroc.pl