Zapytanie ofertowe na wykonanie robót w budynku DOIIB we Wrocławiu

2018-12-17

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza do składania ofert na wykonanie robót pn.: „Wykonanie izolacji przeciw wilgotnościowej ścian zewnętrznych budynku DOIIB przy ul. Odrzańskiej 22 we Wrocławiu wraz z rozbiórką nieczynnej komory ciepłowniczej”. 

 

Zapytanie ofertowe oraz szczegółowy zakres robót znajduje się w plikach do pobrania.