ZMIANA TERMINU XIX ZJAZDU DOIIB

2020-03-25

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego przez  Prezesa Rady Ministrów RP oraz z zaleceniami dotyczącymi działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w obecnej sytuacji, zaplanowany na dzień 4.04.2020 r. termin XIX Zjazdu DOIIB został przełożony.


Ze względu na problemy z rezerwacją sal konferencyjnych w hotelach, najbliższy możliwy termin Zjazdu to 27.04.2020 r. (poniedziałek) w godz. 16.00-20.00.Wszystkie terminy sobotnie w kwietniu i maju są w tej chwili niedostępne.

 

Zaproszenia na Zjazd oraz materiały pomocnicze zostaną wysłane do Delegatów pocztą  7.04.2020 r.