Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
Witaj! Dziś jest poniedziałek, 11 grudnia 2017
 
MENU GŁÓWNEStatystyki Naszą witrynę przegląda teraz: 3 osoby W sumie odwiedziło nas:
2571754 osób

UBEZPIECZENIA

W związku z licznymi pytaniami członków DOIIB oraz Delegatów na Okręgowy Zjazd DOIIB dotyczącymi umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa informujemy:


• stroną zawartej z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Aktualnie obowiązująca UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA NUMER UMP-114-0390/PIIB/14  została zawarta w dniu  15.10.2014 r. z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeniowym Ergo Hestia S.A. (STU Ergo Hestia S.A.) i obowiązuje wszystkich członków Izby niezależnie od przynależności okręgowej. 


• na podstawie zawartej umowy Ubezpieczyciel - STU Ergo Hestia S.A.  - udziela ochrony ubezpieczeniowej członkom PIIB w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – POLISA NR 436000055459. Suma gwarancyjna, oddzielna dla każdego ubezpieczonego, wynosi 50.000,00 Euro (równowartość w PLN przy zastosowaniu kursu średniego Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w danym roku). Okres ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego wynosi 12 miesięcy. Zasięg terytorialny – cały świat. Dowodem posiadania ubezpieczenia jest zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, na którym znajduje się informacja o posiadanym obowiązkowym ubezpieczeniu OC.  


Ochroną ubezpieczeniową zostały objęte również szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem projektów wykonawczych, techniczno-budowlanych oraz innych projektów zawierających obliczenia statyczne i wytrzymałościowe, analizy wytrzymałościowe i wyboczeniowe, analizy konstrukcji wraz z koniecznymi opisami oraz dokumentacją rysunkową i kosztorysową, a także wynikające z wykonywania funkcji rzeczoznawcy budowlanego.


Ponadto, każdy z członków PIIB, bez ponoszenia dodatkowych opłat, jest objęty dodatkowymi ubezpieczeniami, tj.: ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (Polisa nr 436000055466) oraz ubezpieczeniem ryzyka ponoszenia kosztów ochrony prawnej członków PIIB (Polisa nr 436000055458). Suma gwarancyjna w przypadku OC w życiu prywatnym wynosi 1.000.000 złotych na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Natomiast suma gwarancyjna w 12 miesięcznym okresie obowiązywania ubezpieczenia ryzyka ponoszenia kosztów ochrony prawnej członków PIIB, czyli koszty ochrony prawnej przy postępowaniach prowadzonych z udziałem członka Izby w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego oraz w wewnętrznym postępowaniu dyscyplinarnym lub zawodowym w związku z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych, wynosi 5.000 złotych na każde zdarzenie i nie więcej niż 500.000 złotych na wszystkie wypadki łącznie.


• dla członków Izby, którzy potrzebują ponadstandardowej ochrony ubezpieczeniowej, w ramach obowiązującej Umowy generalnej możliwe jest, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, zawarcie dodatkowego tzw. nadwyżkowego ubezpieczenia OC, które ma charakter dobrowolny, a składki z tego tytułu płacone są odrębnie przez samego ubezpieczonego. 


• szczegółowe informacje dotyczące umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa członków PIIB zamieszczone są na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl  (w zakładce – UBEZPIECZENIA). Do dyspozycji członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawach ubezpieczeń pozostaje także biuro Krajowej Rady.


• wszelkie zapytania dotyczące ubezpieczeń OC podstawowych i dodatkowych oraz wnioski o zawarcie umów dotyczących ubezpieczeń dodatkowych, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2011 roku i później, należy kierować bezpośrednio do STU Ergo Hestia S.A. Agencja Wyłączna, ul. Mściwoja 9/12, 81-361 Gdynia, tel. 58 698 65 58, fax: 58 500 80 87, e-mail: inzynierowie@ag.ergohestia.pl


Zachęcamy do zapoznania się z zakresem i warunkami ubezpieczenia zawartymi w umowie ubezpieczenia oraz polisach. Pozwoli to uniknąć wielu problemów, związanych z likwidacją ewentualnych szkód, a wynikających z nieznajomości zapisów umowy ubezpieczeniowej.


Kliknij aby przenieść się do działu Ubezpieczeń na stronie PIIB

WYŚLIJ ZNAJOMEMU
DRUKUJ
STRONA GŁÓWNA