Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
Witaj! Dziś jest niedziela, 20 stycznia 2019
 
MENU GŁÓWNEStatystyki Naszą witrynę przegląda teraz: 1 osoba W sumie odwiedziło nas:
2997013 osób

URODZENIE LUB PRZYJĘCIE NA WYCHOWANIE DZIECKA

Załącznik do Uchwały nr 12/R/2017 z dnia 09.02.2017 r.

Tekst jednolity Uchwały nr 150/R/2015 z dnia 22.10.2015r. według stanu na dzień 09.02.2017 r.


UCHWAŁA NR 150/R/2015
RADY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
z dnia 22.10.2015 r.

w sprawie przyznawania członkowi DOIIB zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie zmieniona Uchwałą nr 12/R/2017 z dnia 09.02.2017 r.

 

Na podstawie art. 8 pkt 12 i art. 40 ust. 1 pkt 3 Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2014r.,poz.1946) w związku z § 2 pkt 16  Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Rada DOIIB postanawia, co następuje:

§1

1.    Zapomoga przyznawana jest członkom DOIIB z tytułu:
a)    urodzenia się dziecka członkowi DOIIB,
b)    przyjęcia przez członka DOIIB dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie.
2.    O zapomogę można wystąpić w ciągu roku od daty urodzenia się dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie.
3.    Warunkiem przyznania zapomogi jest czynne członkostwo w DOIIB oraz opłacone składki członkowskie na dzień zdarzenia i złożenia wniosku.

§ 2

1.    Zapomoga wypłacana jest jednorazowo w kwocie 700 zł (słownie: siedemset złotych).
2.    Zapomoga przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka – będącemu członkiem DOIIB i spełniającemu warunki określone w §1.
3.    W przypadku urodzenia podczas jednego porodu lub przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka, zapomoga przysługuje na każde dziecko.
4.    Kwota zapomogi podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek będzie opłacany przez członka DOIIB w rocznym zeznaniu podatkowym na podstawie informacji - PIT 8C - otrzymanej od DOIIB w ustawowym terminie.
5.     Wniosek o zapomogę, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały, składa do DOIIB matka, ojciec lub opiekun prawny dziecka, będący członkiem DOIIB.
6.    Do wniosku o zapomogę należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka członka DOIIB lub dokument poświadczający przyjęcie dziecka na wychowanie.
7.    Wniosek o zapomogę rozpatruje Zespół ds. zapomóg losowych, powołany przez Radę DOIIB do rozpatrywania wniosków o  przyznanie zapomogi losowej członkom Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w trzyosobowym Składzie powołanym zarządzeniem Przewodniczącego Zespołu spośród jego członków.
8.    Decyzje w sprawach udzielenia zapomogi podejmuje Skład Zespołu, o którym mowa w pkt 7. Przewodniczący Zespołu ds. zapomóg losowych informuje na piśmie wnioskodawcę o podjętej decyzji w sprawie przyznania lub nieprzyznania zapomogi.
9.    Przewodniczący Zespołu ds. zapomóg losowych na najbliższym posiedzeniu informuje Prezydium Rady lub Radę DOIIB o liczbie podjętych decyzji o przyznaniu zapomóg oraz o decyzjach odmownych.

§ 3

Uprawnienia do interpretacji szczegółowej celów i zasad przyznawania zapomogi posiada  Rada DOIIB.

§ 4

Kontrolę nad gospodarką  w zakresie udzielanych na podstawie niniejszej Uchwały zapomóg sprawuje Rada DOIIB oraz Komisja Rewizyjna DOIIB.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dołączone materiały

WYŚLIJ ZNAJOMEMU
DRUKUJ
STRONA GŁÓWNA